Zarządzanie projektami - Agile project managment

Partnerskie podejście

Cały cykl realizacji projektów IT skupia się na stworzeniu rozwiązania, które będzie realizować cele biznesowe oraz odpowiadać na potrzeby użytkowników. Co jednak jest bardzo istotne, gotowe oprogramowanie ma służyć przez lata. W tym czasie zmianom może ulec bardzo wiele czynników, które mogą mieć wpływ na wymagania względem aplikacji. Zmianie może ulec sposób pracy z aplikacją, mogą pojawić się nowe potrzeby, czy konieczność dostosowania jej do nowych urządzeń i wersji systemów operacyjnych.

Obsługa

Project
management

Do Twojego projektu przypisujemy Project Managera, który będzie dbał o to, aby poszczególne jego etapy były dostarczone na czas w ramach budżetu. Zarządzanie projektami odbywa się przy pomocy zwinnych metodyk i przy użyciu odpowiednich narzędzi.

Testowanie

Quality
assurance

Na podstawie przygotowanych wcześniej scenariuszy testowych, nasz doświadczony zespół testerów przeprowadza manualne oraz automatyczne testy funkcjonalne, weryfikujące poprawność działania nowych funkcji aplikacji oraz testy regresyjne, których celem jest ponowne sprawdzenie starszych funkcji i rozwiązań. Podczas prac programistycznych wykonujemy także automatyczne testy jednostkowe, których celem jest wykrycie nieprawidłowości na poziomie kodu źródłowego aplikacji.

Serwis

Utrzymanie

Oferujemy pakiety SLA (service level agreement), dzięki którym będziesz mieć pewność poprawnego działania aplikacji. Oferujemy m.in: reakcję na błędy i ich usuwanie, opiekę nad systemem, przegląd i analizę logów z wnioskami i raporty okresowe, a także utrzymanie aplikacji.

Rozwój

Product
optimization

Rozwój produktu cyfrowego, takiego jak aplikacja mobilna, webowa czy strona internetowa to nieustanna praca, polegająca na cyklicznym projektowaniu rozwiązań, budowaniu ich, zbieraniu feedbacku, mierzeniu efektów, wyciąganiu wniosków i wdrażaniu zmian. Jeżeli masz odpowiedni zespół i świadomość, że publikacja aplikacji to nie koniec pracy, masz dużo większą szansę na osiągnięcie sukcesu.

Nasz proces
wdrożenia rozwiązania
Ideacja
i warsztaty
 • na wstępnej rozmowie omawiamy wizję na produkt
 • organizujemy wspólnie warsztaty strategiczne, podczas których poznajemy cele biznesowe, profile klientów i ustalamy funkcjonalności produktu
 • wstępna wycena
Makiety UX
i warsztat
technologiczny
 • w oparciu o wypracowane na warsztacie funkcjonalności i flow, przygotowujemy wstępne makiety UX
 • równolegle przeprowadzamy warsztat technologiczny, na którym omawiamy potencjalne zagrożenia i możliwości technologiczne
Development
i testy
 • zmiany makiet pod kątem UX
 • zaprojektownie makiet UI
 • development
 • integracje
 • testy
Publikacja
w sklepach
 • bezpieczna migracja danych
 • publikacja aplikacji w sklepach GooglePlay, AppStore i AppGalery
Rozwój
i iteracje
 • mierzenie odpowiednio dobranych wskaźników
 • wyciąganie wniosków, planowanie zmian i rozwoju
 • nieustanne badanie potrzeb klienta