Wspólnie opracujemy strategię dla Twojego
produktu

Digital Strategy

Chociaż jesteśmy software housem, to robimy znacznie więcej. Jesteśmy Twoimi partnerami i przewodnikami po świecie mobile commerce. Nasza praca na ogół zaczyna się od warsztatów z klientem. Do każdego projektu podchodzimy strategicznie - najpierw staramy się dowiedzieć jak najwięcej o Twojej firmie i jej potrzebach, a dopiero potem projektujemy rozwiązanie, które będzie spełniać oczekiwania, zarówno Twoje, jak i Twoich klientów. Wspólnie zbudujemy rozwiązanie, które będzie kompletne z biznesowego, technologicznego i funkcjonalnego punktu widzenia.

Warsztaty

„Ścieżka Klienta”
warsztaty

Warsztaty mają na celu zbudowanie ścieżki klienta (Customer Journey), czyli mapy, szczegółowej listy interakcji, w jakie klient wchodzi z Twoją firmą lub marką. Jej przygotowanie pozwala na identyfikację mocnych i słabych punktów ścieżki sprzedaży, a także pomaga określić punkty styku (tzw. touch pointy) klienta z marką, dzięki czemu możemy wspólne zdecydować, w którym momencie ścieżki (punkcie styku) istotne jest włączenie strategii mobile.

Proces

Design
Sprint

To pięciodniowy proces, w którego trakcie, podczas warsztatów z klientem, szukamy odpowiedzi na kluczowe pytania, tworzymy prototypy i testujemy różne pomysły. Design Sprint pozwala skrócić proces tworzenia podstawowych założeń do zaledwie tygodnia intensywnej pracy. Po takim sprincie otrzymasz konkretne informacje na bazie realistycznego prototypu. Dzięki temu możesz zapoznać się z aplikacją i reakcjami klientów jeszcze zanim podejmiesz długoterminowe zobowiązania.

Metoda

Design
Thinking

To podejście, którego istotą jest jak najlepsze zrozumienie problemów, potrzeb i oczekiwań Twoich klientów. Za każdym razem, gdy projektujemy aplikację mobilną koncentrujemy się na jej docelowych użytkownikach - w jaki sposób im ona pomoże, jakie problemy rozwiąże, jaką czynność ułatwi? Staramy się patrzeć na dany problem z wielu perspektyw, szukamy nowych rozwiązań, wychodzimy poza schematy. W efekcie nasze aplikacje zachwycają użytkowników od pierwszego użycia :-)

W rezultacie stosowania podejścia Design Thinking otrzymasz aplikację, która będzie:

 • dobrze odebrana przez użytkowników
 • w pełni wykonalna technicznie
 • opłacalna z biznesowego punktu widzenia
Rozwiązanie

„Burza mózgów”
warsztat

To często najprostszy sposób na znalezienie rozwiązania określonego problemu. Chętnie pracujemy w grupie, aby wygenerować różne pomysły i idee. W rezultacie dostarczamy rozwiązania, które są dobrze przemyślane i dopasowane do specyfiki Twojego projektu.

Nasz proces
wdrożenia rozwiązania
Ideacja
i warsztaty
 • na wstępnej rozmowie omawiamy wizję na produkt
 • organizujemy wspólnie warsztaty strategiczne, podczas których poznajemy cele biznesowe, profile klientów i ustalamy funkcjonalności produktu
 • wstępna wycena
Makiety UX
i warsztat
technologiczny
 • w oparciu o wypracowane na warsztacie funkcjonalności i flow, przygotowujemy wstępne makiety UX
 • równolegle przeprowadzamy warsztat technologiczny, na którym omawiamy potencjalne zagrożenia i możliwości technologiczne
Development
i testy
 • zmiany makiet pod kątem UX
 • zaprojektownie makiet UI
 • development
 • integracje
 • testy
Publikacja
w sklepach
 • bezpieczna migracja danych
 • publikacja aplikacji w sklepach GooglePlay, AppStore i AppGalery
Rozwój
i iteracje
 • mierzenie odpowiednio dobranych wskaźników
 • wyciąganie wniosków, planowanie zmian i rozwoju
 • nieustanne badanie potrzeb klienta