Mobile and web app development - Appchance - Digital Products Experts

11 października, 2023

Flutter: Twórz aplikacje cross-platformowe z łatwością 

Aplikacje cross-platformowe (lub wieloplatformowe) okazało się prawdziwym przełomem w branży mobile development. To rozwiązanie umożliwiło programistom tworzenie aplikacji, które płynnie działają na różnych systemach operacyjnych, takich jak Android, iOS i nie tylko. Co najlepsze, jest to możliwe przy wykorzystaniu tylko jednego kodu. Jednym z najpopularniejszych frameworków wykorzystywanych w tym celu jest Flutter. Jak to działa i jakie są jego główne zalety?

Jeśli spojrzeć na popularność różnych frameworków wieloplatformowych, Flutter jest niekwestionowanym numerem jeden, a jego popularność rośnie bardzo szybko (46% w 2022 roku):

Źródło: https://www.statista.com/statistics/869224/worldwide-software-developer-working-hours/

Popularność Fluttera nie wzięła się znikąd. Ten framework jest elastyczny i po prostu dobrze się z nim pracuje. W tym poście chcemy porozmawiać o tym, jak działa Flutter i dlaczego warto wykorzystać go do swoich projektów mobile. Przejdźmy do konkretów.

Jak działa Flutter

Flutter to darmowa (open-sourcowa) platforma do programowania aplikacji mobilnych stworzona przez Google. Flutter pomaga tworzyć aplikacje mobilne na różne systemy operacyjne przy użyciu tego samego kodu. Dzięki Flutterowi możesz napisać kod aplikacji w Dart i używać wielu gotowych części (bibliotek) do tworzenia funkcjonalnych i w pełni interaktywnych aplikacji.

Zalety Fluttera

Jeden kod to zdecydowanie największa zaleta Fluttera, ale nie jedyna. Co sprawia, że ten framework jest tak innowacyjny, zarówno jeśli chodzi o aplikacje natywne, jak i wieloplatformowe. 

Hot reload

Jest to świetna funkcja, która umożliwia programistom wprowadzanie modyfikacji w kodzie aplikacji w czasie rzeczywistym i natychmiastowe weryfikowanie zmian w działającej aplikacji. Kiedy programista wprowadza zmiany w kodzie źródłowym Fluttera (takie jak np. modyfikacja elementów interfejsu użytkownika, układu, stylu lub logiki działania „appki”), zmiany są implementowane bezpośrednio do działającej aplikacji, zachowując jej stan.

Proces ten jest niezwykle szybki i wydajny, co umożliwia płynne programowanie. Po zapisaniu zmian aplikacja jest aktualizowana praktycznie natychmiast, odzwierciedlając wprowadzone modyfikacje, bez konieczności przebudowy lub ponownego uruchomienia całej aplikacji. To oczywiście znacząco przyspiesza cały proces, umożliwiając programistom dopracowywanie i debugowanie aplikacji na bieżąco.

To „ładowanie na gorąco” jest szczególnie korzystne przy opracowywaniu i eksperymentowaniu z różnymi elementami interfejsu użytkownika, ponieważ projektanci mogą modyfikować poszczególne elementy projektu i natychmiast widzieć wyniki swoich zmian. Pomaga to także w debugowaniu i szybkiej identyfikacji problemów, co oczywiście poprawia produktywność i współpracę wśród programistów.

Wyrazisty UI

Zaawansowane możliwości UI Fluttera wynikają przede wszystkim z obszernej kolekcji konfigurowalnych widżetów i elastycznej struktury interfejsu użytkownika. Widżety te można łatwo dostosować do szerokiego zakresu wymagań projektowych, umożliwiając tworzenie interaktywnych i po prostu ładnych interfejsów.

Co więcej, framework Flutter oferuje szeroką gamę wstępnie zaprojektowanych, gotowych do użycia widżetów dla typowych komponentów interfejsu użytkownika. Zasoby Fluttera obejmują przyciski, pola tekstowe, listy, elementy nawigacyjne i wiele innych elementów. Programiści mogą dostosowywać te widżety, aby pasowały do projektu, jak i marki klienta, zapewniając w ten sposób spójny wygląd i płynne działanie całej aplikacji.

Oprócz podstawowych widżetów Flutter pozwala na tworzenie złożonych projektów interfejsu użytkownika od podstaw lub poprzez łączenie ze sobą mniejszych widżetów, włączanie animacji i wdrażanie płynnych przejść. Z kolei model kompozycji tego frameworka umożliwia programistom tworzenie rozbudowanych interfejsów użytkownika poprzez wdrażanie i łączenie widżetów w uporządkowany i intuicyjny sposób.

Ponadto dzięki temu, że Flutter obsługuje niestandardowe animacje i bogatą grafikę, umożliwia tworzenie dynamicznych i interaktywnych interfejsów użytkownika. Animacje można bezproblemowo zintegrować z interfejsem użytkownika, co także przyczynia się do zwiększenia zaangażowania użytkowników.

Działanie zbliżone do aplikacji natywnych

Flutter osiąga niemal natywny poziom wydajności zarówno na urządzeniach z Androidem, jak i iOS. Kiedy aplikacja stworzona przy pomocy Fluttera jest kompilowana, kod aplikacji jest przekształcany na natywny kod ARM (Advanced RISC Machine), który jest zestawem instrukcji używanym przez większość urządzeń mobilnych. Ta kompilacja pozwala aplikacji działać bezpośrednio na danym urządzeniu, zapewniając w ten sposób wysoką wydajność i optymalny czas reakcji.

To podejście Fluttera polegające na kompilowaniu aplikacji do poziomu natywnego eliminuje potrzebę stosowania JavaScript lub innych warstw pośrednich. Skutkuje to szybszym wykonaniem kodu i efektywniejszym wykorzystaniem zasobów urządzenia, co przekłada się na płynniejszą i bardziej responsywną obsługę użytkownika.

Ta cecha Fluttera jest kluczowa w przypadku aplikacji wymagających dużej wydajności, takich jak gry lub aplikacje ze złożonymi animacjami. Zapewnia, że aplikacja może obsłużyć intensywne operacje i zapewnić płynny i szybki interfejs użytkownika porównywalny z aplikacjami stworzonymi przy użyciu tradycyjnych, natywnych metod programowania.

Społeczność

Flutter cechuje się szybko rosnącą społecznością, która odgrywa kluczową rolę w kształtowaniu i rozwijaniu tego frameworka. Ta społeczność składa się z programistów i projektantów z całego świata. Angażują się oni w rozwój frameworka za pośrednictwem forów, mediów społecznościowych, spotkań programistów, hackatonów i konferencji, aby dzielić się wiedzą, współpracować i wspierać się nawzajem.

Programiści często uczestniczą w dyskusjach, odpowiadają na pytania i udzielają wskazówek zarówno nowym, jak i doświadczonym programistom. To środowisko aktywnej współpracy sprzyja wymianie pomysłów, najlepszych praktyk i radzeniu sobie z wyzwaniami.

Warto podkreślić też rozbudowany ekosystem Fluttera. Zawiera on mnóstwo pakietów i wtyczek dostępnych za pośrednictwem pub.dev, oficjalnego repozytorium pakietów Fluttera. Pakiety te rozszerzają funkcjonalność Fluttera, oferując rozwiązania do tak naprawdę wszystkiego, od ulepszeń interfejsu użytkownika po integrację z różnymi interfejsami API, bazami danych i usługami. Szeroka gama pakietów przyspiesza rozwój, dostarczając gotowe rozwiązania odpowiadające typowym potrzebom programistycznym.

Wszechstronność

Dzięki Flutterowi programiści mogą tworzyć aplikacje nie tylko na platformy mobilne, takie jak iOS i Android, ale także aplikacje webowe. Ta wszechstronność jest ważną zaletą, ponieważ pozwala firmom docierać do szerszego grona odbiorców bez konieczności pisania i utrzymywania oddzielnych kodów dla każdej platformy.

Wszechstronność Fluttera jest dodatkowo podkreślona przez obsługę szerokiej gamy architektur programistycznych. Niezależnie od tego, czy programiści wolą programowanie imperatywne, programowanie reaktywne, czy kombinację obu, Flutter może dostosować się do różnych stylów, dzięki czemu można go dostosować do różnych preferencji programistycznych i potrzeb projektu.

Co więcej, kompatybilność Fluttera z różnymi środowiskami programistycznymi i zintegrowane narzędzia programistyczne zwiększają wszechstronność tego frameworka. Programiści mogą korzystać z popularnych edytorów kodu, takich jak Visual Studio Code, Android Studio, IntelliJ IDEA, a nawet prostego edytora tekstu, co im gwarantuje elastyczność niezbędną do pracy w wygodnym dla nich środowisku.

Jaka jest przyszłość Fluttera?

Podsumujmy, Flutter to bez wątpienia przyszłość tworzenia aplikacji wieloplatformowych. Zdolność tego frameworka do unifikacji różnych platform w połączeniu z niezwykłą wydajnością i wszechstronnością stawia go w czołówce technologii mobilnych. W miarę ewolucji i dojrzewania Flutter będzie niedługo gotowy, aby na nowo zdefiniować sposób, w jaki obmyślamy i programujemy aplikacje mobilne.