Mobile and web app development - Appchance - Digital Products Experts

11 października, 2023

Praktyczne podejście do testowania wydajności aplikacji mobilnych

W miarę jak technologie mobilne się rozwijają, użytkownicy oczekują płynnych, angażujących wrażeń na swoich urządzeniach mobilnych. Wymaga to dużej wydajności aplikacji, w tym czasu ładowania, płynnych interakcji i minimalnego zużycia zasobów urządzenia. Osiągnięcie tak wysokich standardów wymaga kompleksowych i rygorystycznych testów wydajności aplikacji mobilnych. I właśnie o tym chcemy porozmawiać w tym artykule. Zagłębimy się w najlepsze praktyki i strategie, które pomagają programistom tworzyć wysokojakościowe doświadczenia mobilne, które urzekają użytkowników i wyróżniają się na konkurencyjnym rynku aplikacji.

Jak przeprowadzić testy wydajności w aplikacjach mobilnych

Ogólnie rzecz biorąc, aby przeprowadzić testy wydajności aplikacji mobilnych, kluczowe jest przestrzeganie określonych zasad i etapów. Rozpoczynamy od ustalenia konkretnych wskaźników i celów wydajności danej aplikacji, obejmujących najczęściej czas reakcji, opóźnienia, wykorzystanie sieci, zużycie baterii i inne kwestie.

Następnie starannie wybieramy odpowiednie narzędzia testowe przygotowane stricte do testowania aplikacji mobilnych, aby dokładnie ocenić wydajność aplikacji. Opracowujemy kompleksowe scenariusze testowe, które naśladują wzorce zachowań użytkowników w świecie rzeczywistym, co obejmuje różne rodzaje interakcji.

Następnie tworzymy i dostosowujemy skrypty w celu replikowania różnorodnych zachowań użytkowników, obejmujących wiele urządzeń, systemów operacyjnych, warunków sieciowych i lokalizacji geograficznych. Zawsze wykonujemy te testy bardzo rygorystycznie, monitorując i analizując wydajność aplikacji w różnych symulowanych warunkach, także bardzo wymagających.

Analiza końcowa uwzględnia zidentyfikowane wąskie gardła i obszary wymagające ulepszeń. Przeprowadzamy optymalizację wydajności aplikacji i weryfikujemy możliwe ulepszenia poprzez ponowne testowanie. Na tym etapie niezbędne jest ciągłe monitorowanie wydajności aplikacji po uruchomieniu, ponieważ pozwala na szybkie wprowadzanie korekt w oparciu o opinie realnych użytkowników aplikacji.

Testowanie stanowi nieodłączny element cyklu programowania aplikacji mobilnej, kładąc nacisk na iterację i ciągłe doskonalenie. Przestrzegając tych zasad i etapów pracy, nasi programiści mogą zapewnić optymalną wydajność i odpowiednie doświadczenia użytkowników aplikacji mobilnych.

Podsumowując, testowanie wydajności aplikacji mobilnych powinno obejmować następujące etapy:

 1. Zdefiniowanie wskaźników i celów wydajności
 2. Wybór odpowiednich narzędzi do testowania
 3. Opracowywanie scenariuszy testowych
 4. Tworzenie i optymalizacja skryptów testowych
 5. Konfiguracja różnych środowisk testowych
 6. Analiza wąskich gardeł
 7. Optymalizacja aplikacji i ponowne testowanie
 8. Monitoring aplikacji po jej publikacji na rynku
 9. Powtarzanie testów i ciągłe ulepszenia

Najlepsze praktyki testowania wydajności aplikacji

Najlepsze praktyki testowania aplikacji mobilnych obejmują strategiczne, kompleksowe podejście mające na celu zapewnienie wysokiej jakości aplikacji mobilnej. Takiej, która będzie niezawodna i przyjazna dla użytkownika. 

Wczesne wdrożenie testów

Praktyka ta, często określana jako Shift Left Testing (testowanie z przesunięciem w lewo), jest podstawową zasadą w tworzeniu oprogramowania, w której czynności testowe są inicjowane jak najwcześniej w cyklu życia oprogramowania (SDLC – software development life cycle). Podejście to ma na celu identyfikację i rozwiązanie defektów i problemów na wczesnych etapach rozwoju aplikacji, co pozwala na minimalizację kosztów i wysiłków wymaganych do ich naprawienia na późniejszym etapie procesu.

Testowanie na różnych urządzeniach

Ten proces zapewnia optymalne działanie aplikacji na różnych urządzeniach z różnymi systemami operacyjnymi, o różnych ekranach, rozdzielczościami, możliwościami sprzętowych i innych parametrach. Testerzy wykorzystują różnorodny zestaw smartfonów i tabletów reprezentujących popularne marki, modele i systemy operacyjne, takie jak iOS i Android. Głównym celem jest identyfikacja wszelkich rozbieżności w zachowaniu aplikacji na różnych urządzeniach, co umożliwia spójne i bezproblemowe doświadczenie dla wszystkich użytkowników, niezależnie od ich preferencji urządzenia.

Symulacja różnych warunków sieciowych

Na tym etapie replikowane są różne aspekty wydajności sieci, w tym takie elementy, jak prędkość sieci, opóźnienia, utrata pakietów, stabilność i przeciążenia. Symulacja szybkości sieci polega na symulowaniu różnych typów połączeń, takich jak 3G, 4G, 5G lub wolniejszych połączeń, co umożliwia ocenę wydajności aplikacji w warunkach małej przepustowości. Symulacje opóźnień i utraty pakietów pomagają z kolei zrozumieć, w jaki sposób aplikacja radzi sobie z opóźnionymi odpowiedziami i zakłóceniami sieci, których mogą doświadczyć użytkownicy.

Testy UX

To kompleksowe testy, które badają sposób, w jaki użytkownicy wchodzą w interakcję z daną aplikacją mobilną. Celem jest optymalizacja doświadczeń użytkowników i łatwości użytkowania aplikacji. Testy UX obejmują analizę różnych elementów, takich jak:

 • Nawigacja – oceniający sprawdzają, w jaki sposób użytkownicy poruszają się po aplikacji, co umożliwia stworzenie intuicyjnego projektu zgodnego z oczekiwaniami użytkownika.
 • Projekt wizualny – jest on dokładnie sprawdzany, uwzględniając takie czynniki, jak schematy kolorów, czcionki i grafika, aby zagwarantować atrakcyjny wizualnie i spójny interfejs.
 • Czytelność treści – testerzy dbają o to, aby informacje były prezentowane w sposób zwięzły i łatwo przyswajalny.
 • Dostępność – ostatni element ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia, że aplikacja będzie łatwa w obsłudze i dostępna dla wszystkich użytkowników, niezależnie od ich umiejętności lub niepełnosprawności.

Przeprowadzając testy UX z realnymi scenariuszami użytkowania aplikacji, testerzy uzyskują wgląd w zachowania i preferencje użytkowników, co pozwala na udoskonalenia poprawiające ogólne wrażenia użytkownika.

Testowanie prywatności i bezpieczeństwa

Ostatni proces obejmuje dokładną ocenę odporności aplikacji na potencjalne zagrożenia cyberbezpieczeństwa oraz jej zgodności z przepisami i najlepszymi praktykami dotyczącymi prywatności użytkowników. Podstawowym celem jest identyfikacja luk w zabezpieczeniach, słabych punktów lub naruszeń prywatności, które mogą zagrozić danym użytkowników lub integralności aplikacji. Identyfikując i usuwając potencjalne luki w zabezpieczeniach i problemy związane z prywatnością, programiści poprawiają ogólny stan bezpieczeństwa aplikacji i zapewniają użytkownikom dostęp do bezpiecznej i zgodnej z obowiązującymi standardami aplikacji mobilnej.

Strategie i techniki testowania wydajności w aplikacjach mobilnych

Przeprowadzając testy aplikacji mobilnych, możesz skorzystać z kilku narzędzi do testowania wydajności. Dobór odpowiednich narzędzi zależy od systemu operacyjnego (iOS lub Android), wymagań klienta, budżetu i wiedzy zespołu. Oto kilka popularnych rozwiązań:

 • Apache JMeter – narzędzie typu open-source szeroko stosowane do testowania wydajności aplikacji mobilnych. Może symulować wielu użytkowników i różne warunki sieciowe.
 • LoadRunner – narzędzie firmy Micro Focus wspierające testowanie wydajności aplikacji mobilnych i webowych. Może symulować jednoczesne działanie tysięcy wirtualnych użytkowników i analizować wydajność aplikacji w różnych warunkach.
 • Gatling – kolejne open-sourcowe narzędzie do testowania obciążeń aplikacji, które pozwala symulować wirtualnych użytkowników i oceniać wydajność aplikacji. Gatling jest skryptowalny w Scali i obsługuje różne protokoły.
 • Appium – to narzędzie służy do automatycznego testowania aplikacji mobilnych na platformach Android i iOS. Obsługuje wiele języków programowania i pozwala na testowanie na rzeczywistych urządzeniach, symulatorach lub emulatorach.
 • Xcode Instruments (na iOS) – to tak naprawdę zestaw narzędzi do analizy wydajności dostarczonych przez firmę Apple do testowania aplikacji na iOS. Umożliwia profilowanie i analizowanie wydajności aplikacji, wykorzystania pamięci i nie tylko.
 • Android Profiler (na Androida) – zestaw narzędzi do analizy wydajności dostarczonych przez Google na potrzeby tworzenia aplikacji na Androida. Oferuje wgląd w wykorzystanie procesora, pamięci i sieci.

Podsumowanie

Regularne wdrażanie testów wydajności aplikacji mobilnych nie jest już opcją, ale koniecznością w dzisiejszym świecie mobile development. Sukces aplikacji mobilnej w dużej mierze zależy od jej zdolności do zapewniania użytkownikom szybkich, niezawodnych i przyjemnych doświadczeń. Precyzyjnie definiując wskaźniki wydajności, stosując odpowiednie narzędzia testowe i symulując różnorodne warunki sieciowe, nasi programiści mogą szybko identyfikowani potencjalne słabe punkty i wąskie gardła, które niezauważone mogłyby zagrozić wydajności aplikacji.