Privacy Policy

Privacy Policy

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Appchance Group sp. z o.o. z siedzibą pod adresem ul. Słowackiego 45/2, Poznań. W sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, możesz skontaktować się z nami pocztą pod powyższym adresem lub:

Po co, jak długo i na jakiej podstawie przetwarzam Twoje dane osobowe?

Cel
przetwarzania
Podstawa
prawna
Czas
przetwarzania
Prawnie uzasadniony
interes (jeśli występuje)
Podjęcie działań przed zawarciem umowy, zawarcie i wykonanie umowy
Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO
Do 3 miesięcy od rozpatrzenia oferty lub przez czas działań niezbędnych do zawarcia umowy + czas trwania umowy.
Prowadzenie dokumentacji księgowo-podatkowej
Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO
5 pełnych lat liczonych od końca roku kalendarzowego
Dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami
Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO
6 lat od zakończenia współpracy
Ochrona interesu przedsiębiorstwa
Zaspokojenie roszczeń
Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO
Czas trwania działań dotyczących dochodzenia roszczeń i czas do ich zaspokojenia
Ochrona interesu przedsiębiorstwa
Marketing
Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO
Do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu
Promowanie własnych produktów i usług
1. Podjęcie działań przed zawarciem umowy, zawarcie i wykonanie umowy
Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO
Czas przetwarzania: Do 3 miesięcy od rozpatrzenia oferty lub przez czas działań niezbędnych do zawarcia umowy + czas trwania umowy.
2. Prowadzenie dokumentacji księgowo-podatkowej
Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO
Czas przetwarzania: 5 pełnych lat liczonych od końca roku kalendarzowego.
3. Dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami
Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO
Czas przetwarzania: 6 lat od zakończenia współpracy
Prawnie uzasadniony interes: Ochrona interesu przedsiębiorstwa
4. Zaspokojenie roszczeń
Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO
Czas przetwarzania: Czas trwania działań dotyczących dochodzenia roszczeń i czas do ich zaspokojenia
Prawnie uzasadniony interes: Ochrona interesu przedsiębiorstwa
5. Marketing
Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO
Czas przetwarzania: Do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu
Prawnie uzasadniony interes: Promowanie własnych produktów i usług

Kto może otrzymać dostęp do Twoich danych osobowych?

Dostęp do Twoich danych osobowych mogą otrzymać dostawcy usług wykorzystywanych w naszej działalności takich, jak usługi: IT (hosting, dostęp do aplikacji, itp.), usługi księgowe, pocztowe i kurierskie, prawne.

Czy przekazujemy Twoje dane do państw trzecich?

Państwo trzecie, to państwo w którym RODO nie jest obowiązującym prawem. W związku z tym, że korzystamy z usług podmiotów, które mają siedzibę lub przetwarzają dane na terenie USA, Twoje dane mogą być przekazywane do USA.

Z tymi podmiotami zawarliśmy umowy, określające zasady powierzenia przetwarzania danych osobowych w oparciu o tzw. Standardowe Klauzul Umowne. Oznacza to, że zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej nr 2021/914 UE z dnia 4 czerwca 2021 r., Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane przez te podmioty na terenie USA.

Czy musisz podawać nam swoje dane osobowe?

Nie masz obowiązku podawania Twoich danych osobowych, jednak jeśli ich nie podasz, nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy i jej realizować.

Po co, jak długo i na jakiej podstawie przetwarzam Twoje dane osobowe?

Cel
przetwarzania
Podstawa
prawna
Czas
przetwarzania
Prawnie uzasadniony
interes (jeśli występuje)
Koordynacja zawarcia i realizacji umowy
Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO
Do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu
Dążenie do zawarcia umowy i skuteczna jej realizacja
Prowadzenie dokumentacji księgowo-podatkowej
Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO
5 pełnych lat liczonych od końca roku kalendarzowego
Dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami
Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO
6 lat od zakończenia współpracy
Ochrona interesu przedsiębiorstwa
Zaspokojenie roszczeń
Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO
Czas trwania działań dotyczących dochodzenia roszczeń i czas do ich zaspokojenia
Ochrona interesu przedsiębiorstwa
1. Koordynacja zawarcia i realizacji umowy
Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO
Czas przetwarzania: Do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu
Prawnie uzasadniony interes: Dążenie do zawarcia umowy i skuteczna jej realizacja
2. Prowadzenie dokumentacji księgowo-podatkowej
Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO
Czas przetwarzania: 5 pełnych lat liczonych od końca roku kalendarzowego
3. Dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami
Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO
Czas przetwarzania: 6 lat od zakończenia współpracy
Prawnie uzasadniony interes: Ochrona interesu przedsiębiorstwa
4. Zaspokojenie roszczeń
Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO
Czas przetwarzania: Czas trwania działań dotyczących dochodzenia roszczeń i czas do ich zaspokojenia
Prawnie uzasadniony interes: Ochrona interesu przedsiębiorstwa

Kto może otrzymać dostęp do Twoich danych osobowych?

Dostęp do Twoich danych osobowych mogą otrzymać dostawcy usług, wykorzystywanych w naszej działalności takich, jak usługi: IT (hosting, dostęp do aplikacji, itp.), usługi księgowe, pocztowe i kurierskie, prawne.

Czy przekazujemy Twoje dane do państw trzecich?

Państwo trzecie, to państwo w którym RODO nie jest obowiązującym prawem. W związku z tym, że korzystamy z usług podmiotów, które mają siedzibę lub przetwarzają dane na terenie USA, Twoje dane mogą być przekazywane do USA. Z tymi podmiotami zawarliśmy umowy określające zasady powierzenia przetwarzania danych osobowych w oparciu o tzw. Standardowe Klauzul Umowne. Oznacza to, że zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej nr 2021/914 UE z dnia 4 czerwca 2021 r., Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane przez te podmioty na terenie USA.

Czy musisz podawać nam swoje dane osobowe?

Nie masz obowiązku podawania Twoich danych osobowych, jednak jeśli ich nie podasz, nie będziemy mogli zawrzeć umowy z podmiotem, który reprezentujesz i jej realizować.

Jakie Twoje dane osobowe przetwarzamy i skąd je mamy?

Twoje dane jako reprezentanta naszego kontrahenta (potencjalnego lub aktualnego klienta, lub dostawcy), Twoje dane:

 • mogły zostać przekazane nam przez tego kontrahenta,
 • mogliśmy pozyskać je z publicznie dostępnego źródła (np. strony internetowej),
 • mogliśmy otrzymać je bezpośrednio od Ciebie,

W takim przypadku przetwarzamy Twoje imię i nazwisko, stanowisko, numer telefonu lub adres e-mail.

Po co, jak długo i na jakiej podstawie przetwarzam Twoje dane osobowe?

Cel
przetwarzania
Podstawa
prawna
Czas
przetwarzania
Wybór kandydata do pracy
Art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO w związku z art. 221 par. 1 Kodeksu Pracy
Do 3 miesięcy od zakończenia rekrutacji.
Wybór kandydata do pracy
Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO
Do 3 miesięcy od zakończenia rekrutacji
1. Wybór kandydata do pracy
Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO w związku z art. 221 par. 1 Kodeksu Pracy
Czas przetwarzania: Do 3 miesięcy od zakończenia rekrutacji.
2. Wybór kandydata do pracy
Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO
Czas przetwarzania: Do 3 miesięcy od zakończenia rekrutacji.

Czy możesz wycofać swoją zgodę na przetwarzania danych osobowych?

W przypadku, gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie zgody, masz prawo tę zgodę wycofać w każdej chwili. Nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania przed jej wycofaniem.

Kto może otrzymać dostęp do Twoich danych osobowych?

Dostęp do Twoich danych osobowych mogą otrzymać dostawcy usług, wykorzystywanych w naszej działalności takich, jak usługi: IT (hosting, dostęp do aplikacji, itp.), usługi rekrutacyjne, pocztowe i kurierskie, prawne.

Czy musisz podawać nam swoje dane osobowe?

Nie masz obowiązku podawania Twoich danych osobowych, jednak jeśli ich nie podasz, nie będziemy mogli uwzględnić Twojej kandydatury w procesie rekrutacji.

Po co, jak długo i na jakiej podstawie przetwarzam Twoje dane osobowe?

Cel
przetwarzania
Podstawa
prawna
Czas
przetwarzania
Prawnie uzasadniony
interes (jeśli występuje)
Zarządzanie korespondencją
Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO
6 lat liczonych od końca roku kalendarzowego w którym nadano lub odebrano korespondencję
Prowadzenie korespondencji
Dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami
Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO
Czas potrzebny na przedawnienie ewentualnych roszczeń, ustalony w Kodeksie Cywilnym tj. 6 lat, liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstało roszczenie
Ochrona interesu przedsiębiorstwa
Zaspokojenie roszczeń
Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO
Czas trwania postępowania, dotyczącego dochodzenia roszczeń i czas do ich zaspokojenia
Ochrona interesu przedsiębiorstwa
1. Zarządzanie korespondencją
Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO
Czas przetwarzania: 6 lat liczonych od końca roku kalendarzowego w którym nadano lub odebrano korespondencję
Prawnie uzasadniony interes: Prowadzenie korespondencji
2. Dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami
Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO
Czas przetwarzania: Czas potrzebny na przedawnienie ewentualnych roszczeń, ustalony w Kodeksie Cywilnym tj. 6 lat, liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstało roszczenie
Prawnie uzasadniony interes: Ochrona interesu przedsiębiorstwa
3. Zaspokojenie roszczeń
Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO
Czas przetwarzania: Czas trwania postępowania, dotyczącego dochodzenia roszczeń i czas do ich zaspokojenia
Prawnie uzasadniony interes: Ochrona interesu przedsiębiorstwa

Kto może otrzymać dostęp do Twoich danych osobowych?

Dostęp do Twoich danych osobowych mogą otrzymać dostawcy usług wykorzystywanych w naszej działalności takich, jak usługi: IT (hosting, dostęp do aplikacji, itp.), pocztowe i kurierskie, prawne.

Czy musisz podawać nam swoje dane osobowe?

Nie masz obowiązku podawania Twoich danych osobowych, jednak jeśli ich nie podasz, nie będziemy mogli odpowiedzieć na Twoją wiadomość.

Po co, jak długo i na jakiej podstawie przetwarzam Twoje dane osobowe?

Cel
przetwarzania
Podstawa
prawna
Czas
przetwarzania
Prawnie uzasadniony
interes (jeśli występuje)
Prowadzenie strony internetowej i zapewnienie jej prawidłowego działania
Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO
2 lata, liczone od ostatniej wizyty na stronie
Prowadzenie strony internetowej i zapewnienie jej prawidłowego działania
Dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami
Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO
Czas potrzebny na przedawnienie ewentualnych roszczeń, ustalony w Kodeksie Cywilnym tj. 6 lat, liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstało roszczenie
Ochrona interesu przedsiębiorstwa
Zaspokojenie roszczeń
Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO
Czas trwania postępowania, dotyczącego dochodzenia roszczeń i czas do ich zaspokojenia
Ochrona interesu przedsiębiorstwa
Marketing*
Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO
Do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu
Promowanie własnych produktów i usług
Analiza i statystyka*
Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO
2 lata, liczone od ostatniej wizyty na stronie
Tworzenie, przeglądanie i analiza statystyk w celu optymalizacji działania strony internetowej
1. Prowadzenie strony internetowej i zapewnienie jej prawidłowego działania
Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO
Czas przetwarzania: 2 lata, liczone od ostatniej wizyty na stronie
Prawnie uzasadniony interes: Prowadzenie strony internetowej i zapewnienie jej prawidłowego działania
2. Dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami
Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO
Czas przetwarzania: Czas potrzebny na przedawnienie ewentualnych roszczeń, ustalony w Kodeksie Cywilnym tj. 6 lat, liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstało roszczenie
Prawnie uzasadniony interes: Ochrona interesu przedsiębiorstwa
3. Zaspokojenie roszczeń
Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO
Czas przetwarzania: Czas trwania postępowania, dotyczącego dochodzenia roszczeń i czas do ich zaspokojenia
Prawnie uzasadniony interes: Ochrona interesu przedsiębiorstwa
4. Marketing*
Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO
Czas przetwarzania: Do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu
Prawnie uzasadniony interes: Promowanie własnych produktów i usług
5. Analiza i statystyka*
Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO
Czas przetwarzania: 2 lata, liczone od ostatniej wizyty na stronie
Prawnie uzasadniony interes: Tworzenie, przeglądanie i analiza statystyk w celu optymalizacji działania strony internetowej

* - w oznaczonych przypadkach korzystamy z danych dla nas anonimowych. Mogą one jednak być łączone z innymi danymi przez dostawców usług, z których wspólnie (Ty i my) korzystamy (np. Meta/Facebook, Google/Alphabet) na podstawie Twoich zachowań w Internecie. Tym samym są danymi osobowymi dla tych dostawców. Więcej na ten temat w polityce cookies.

Kto może otrzymać dostęp do Twoich danych osobowych?

Dostęp do Twoich danych osobowych mogą otrzymać dostawcy usług, wykorzystywanych w naszej działalności takich, jak usługi: IT (hosting, dostęp do aplikacji, itp.), prawne.

Czy musisz podawać nam swoje dane osobowe?

Nie masz obowiązku podawania Twoich danych osobowych, jednak jeśli ich nie podasz, nawiązanie połączenia ze stroną internetową i zapoznanie się z jej treścią może być utrudnione, bądź niemożliwe.

Jakie prawa Ci przysługują w związku z tym, że przetwarzamy Twoje dane osobowe?

W związku z tym, że przetwarzamy Twoje dane osobowe, masz prawo do:

 1. żądania dostępu do Twoich danych osobowych,
 2. żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
 3. żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
 4. żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
 5. powiadomienia odbiorców o zmianach w przetwarzaniu Twoich danych osobowych,
 6. żądania przeniesienia Twoich danych osobowych do innego administratora,
 7. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych,
 8. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (lub organu nadzorczego w innym kraju).

Powyższe prawa nie są realizowane bezwzględnie i nie zawsze będą Ci przysługiwały. Np. nie usuniemy Twoich danych osobowych na Twoje żądnie, jeśli prawo wymaga, byśmy je przetwarzali. Jeśli potrzebujesz szerszego wyjaśnienie znaczenia tych praw i zasad ich realizacji, znajdziesz je w art. 11-21 RODO.